ELIA

Bygningsdelsbeskrivelse

Udgravning

Bunden i skulpturen udgraves som indvendig side af en kuglekalot med en diameter på 110,8 m.
Dette betyder, at der med udgangspunktt i et plan terræn på byggestedet skal udgraves ca. 7000 m3 jord. Der skal tilføres og indbygges ca. 14.000 m3 jord.

Drænanlæg

Under asfaltbunden udføres et kapilarbrydendelag ved udlægning af et ca. 15 cm singelslag. Drænrørssystem udføres som tæppedræn som afledes til det offentligt regnvandssystem.
Udformning af drænrørssystemet er afhængig af jordbundsforhold og grundvandsforekomst på byggestedet.
Afvanding af den udvendige kuppel sker via en stenkastning langs skulpturens omkreds.
Regnvand afledes til offentligt regnvandssystem.

Betonkonstruktioner

Stålkuplen bæres dels af fire stk. stålsøjler og dels af et cirkulært randfundament.
Søjle- og randfundamentet støbes på stedet i en udgravning til frostfri dybde.
Bredde på randfundamentet variere fra 0,8 – 1,0 m afhængig af jordens bæreevne.
Søjle- og randfundamenter støbes insitu i forskallingskassetter.

Stålkonstruktioner

Skulpturens krumme flader, kuplen udføres af 5-6 mm stålplader, som dels afstives med valsede IPE 360-profiler (radialt) og HE 140 A-profiler (cirkulært). Tilsvarende udføres trappekonstruktionen af 5-6 mm plader.
Al formning af plader og profiler samt fremstilling af delsektioner (trappevanger og stålsøjler) udføres på værksted i maks størrelse af hensyn til transport.
Samlingen af disse delsektioner til den færdige skulptur foretages på stedet med hjælp af mobilkraner til selve opstillingen.
Alle samlinger mellem stålpladerne svejses og fugen mellem pladerne lukkes med svejsesøm inden overfladebehandling.
Stålkonstruktionen fastgøres til randfundamenter v.h.a. indstøbningsbeslag, ligesom der udføres fast forbindelse til de fire stålsøjler. Udover disse forbindelser er stålkonstruktioner selvbærende.
Den samlede mængde stål der anvendes er ca. 400 tons.

Stålsøjler

Søjlerne prefabrikeres f.eks. på en fabrik.
Søjlerne udføres med en diameter på henholdsvis 2 og 1,6 m.
Stålsøjlerne forsynes øverst med røde acrylkupler, der forsynes med indvendige lyskilder.

Lynafledere

De fire søjler forsynes hver med en lynafleder.
Lynaflederne forbindes med en fælles jordforbindelse, der etableres i søjle- og randfundament.

Gasanlæg

I midten af kuplen placeres et stålrør, der anvendes til teknikrum for gasinstallationerne og som afsluttes ca. 2 m under stålkuplens top hvor gasbrænderen placeres.