ELIA

Teknisk beskrivelse

Skulpturens udformning fremgår af snittegningen ovenfor.

Den udvendige krumme overflade er udformet som en kuglekalot med en kuglediameter på 88 m.
Kuglekalottens diameter ved skæring med terræn er 60 m.

I kuglekalotten er mod hvert af de fire verdenshjørner indbygget 10 m brede trapper. Trapperne er med meget store trin (ca. dobbelt mål i forhold til en normal trappe).
Trapperne ender i en platform ca. 11 m over terræn.
Fra platformene kan man gennem en 10x10 m stor åbning i kuglekalotten se ind i skulpturens indre.

I hjørnerne mellem trapperne er anbragt fire søjler, der ca. 32 m over terræn ender i en rød kuppel, der er belyst fra undersiden og forsynet med lynspir.
Den indvendige bund i skulpturen udføres som en kuglekalot med en kuglediameter på ca. 220 m, hvilket giver en dybde i skulpturens midte på 4 m under terræn.
Bunden i skulpturen udføres i asfaltbelægning.
Den udvendige kuglekalot med trapperne og de 4 søjler udføres i stål. Alle synlige overflader males i en sort farve.

Midt imellem de 4 søjler monteres en 5. søjle, hvori gasbrænderen placeres ca. 2 m under den øverste platform.
Gasbrænderne sender med tilfældige intervaller en ildsøjle med en diameter på ca. 1 m og en højde på ca. 8,4 m op mellem søjlerne.
Gasflammen udløses med tilfældige intervaller af en computer styret af sensorer - een gang inden for en 18 døgns periode.
Flammen brænder hver gang i ca. 25 sekunder.
Søjlerne jordforbindes, så de kan fungere som opfangere af lynnedslag.
Ved. evt. lynnedslag opstår en kraftig resonansvirkning i skulpturens indre hulrum.

Adgang for servicepersonel til skulpturens indre etableres via døre i 2 af trappeforløbene.

ADVARSEL!

Af hensyn til eventuelle misforståelser skal det understreges, at det er forbundet med absolut livsfare at opholde sig på eller nær ved skulpturen i tordenvejr.